+32 9 265 74 00

Wat kan OLFASCAN nog voor u betekenen...

OLFASCAN werkt als deskundige actief mee aan het uitbouwen van het geurbeleid in Vlaanderen. Onze ervaring en kennis wordt tevens regelmatig geraadpleegd bij het voorbereiden en opstellen van internationale normen rond geurmetingen.

Met drie erkende MER-deskundigen in de discipline ‘lucht’, deeldomeinen geur en luchtverontreiniging, in huis, werkt OLFASCAN regelmatig mee aan het opstellen van milieu-effectrapporten voor allerlei bedrijven. Daarnaast treedt OLFASCAN ook regelmatig op als tussenpersoon/bemiddelaar tussen overheid, buurtcomités en bedrijven.

 

OLFASCAN draagt kwaliteit hoog in het vaandel:

OLFASCAN neem regelmatig deel aan ringtesten:

Terug

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief