+32 9 265 74 00

Over ons

ESF-project ‘OPTISCAN’

LOGO ESF

Sinds enkele jaren  varen wij, OLFASCAN en eco-scan, onze eigen onafhankelijke koers.  Als groep hebben we tot doel om voor u, onze klant, het verschil te maken.   We doen dit door een kwalitatieve en optimale dienstverlening aan te bieden.  Dit kunnen wij alleen realiseren door en met onze medewerkers. Vandaar dat OLFASCAN en eco-scan het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan hun welbevinden in de job.  Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers geven elke dag terug opnieuw het beste van zichzelf, en daar plukt u, als klant, de vruchten van.

Met steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Sociaal Fonds (ESF) bouwen OLFASCAN en eco-scan verder aan een duurzaam loopbaanbeleid voor haar medewerkers en toekomstige medewerkers. De projectperiode loopt van 1 juli 2018 tem 31 december 2019 en hierbij worden verschillende onderdelen van het loopbaanbeleid bekeken en uitgewerkt.

Met de acties i.k.v. het ESF-project willen we graag het volgende bereiken:


Missie & Visie

We zijn een team van experten dat op een objectieve en kwalitatieve manier haar klanten ondersteunt en adviseert aan de hand van metingen en analyses.

Door samen te ondernemen met onze klanten, streven we naar een duurzame oplossing met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen of te verbeteren.

Geuradvies, ventilatieadvies

OLFASCAN

Geurhinder is een probleem waar de agrarische sector en verscheidene industriële sectoren meer en meer mee worden geconfronteerd. Bedrijven moeten steeds verder gaan in het beheersen en controleren van hun emissies.

OLFASCAN is een ondernemend team van adviseurs en medewerkers, dat bedrijven ondersteunt in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. Deze ondersteuning strekt zich uit over metingen, analyses, modelleringen, advies, communicatie, …

Met een eigen analytisch labo, gespecialiseerd in het meten en opsporen van geurcomponenten in extreem lage concentraties, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.

Met de vereiste expertise en de gedrevenheid van ons team, zorgen we voor kwaliteit met aandacht voor objectiviteit.

Alle projecten bij OLFASCAN worden begeleid door een erkend deskundige in de discipline ‘lucht’. Het bedrijf zelf is hoofdzakelijk actief op het gebied van geurproblematiek in talloze sectoren. Op eenvoudig verzoek wordt een uitgebreide referentielijst bezorgd.

OLFASCAN heeft een sterk klantgerichte benadering, en de tevredenheid van de klant is haar voornaamste doelstelling. Het impliciete doel is om bij iedere klant de rol van ‘huisadviseur’ te verdienen en te behouden.

Lees meer...

eco-scan

eco-scan is een onafhankelijk advies- en studiebureau dat gespecialiseerd is in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten voor projecten die mogelijk invloed uitoefenen op het leefmilieu. Daarnaast kan u voor mobiliteitsstudies en geur- en ammoniakmodelleringen ook steeds beroep doen op ons.

eco-scan heeft als doelstelling om op een kwalitatieve manier advies te verlenen bij het opstellen van dergelijke dossiers en neemt de coördinatie op zich. Hiervoor staan wij voortdurend in contact met zowel de klant als de overheid.

eco-scan heeft bovendien een uitgebreid netwerk aan zakenrelaties en partners waar we beroep op kunnen doen en die we met plezier aan onze klanten willen voorstellen.

 

De samenwerking tussen OLFASCAN en eco-scan

geur expert, milieu expert, ventilatie expert

OLFASCAN en eco-scan zijn twee zeer nauw verwante bedrijven. Een ver doorgedreven integratie van projectaanpak, personeelsbeleid en management, gedeelde kantoren, maar ook veel gemeenschappelijke klanten vormen een stevige basis voor de interne samenwerking. Daarnaast profiteren beide partners van elkaars kennis: waar OLFASCAN ondersteuning biedt naar alles wat met lucht en geur te maken heeft, biedt eco-scan een duidelijke meerwaarde met haar meer generalistische kijk op de projecten. Ook u als klant vaart hier wel bij: de kennisdeling maakt van de scanners als geheel een sterk en beslagen team. Voor specialisaties die niet in huis aanwezig zijn, kunnen we u verder ondersteunen aan de hand van een uitgebreid kennisnetwerk van andere kleine, flexibele partners.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief