+32 9 265 74 00

Feestelijke viering 10 jaar eco-scan

Op 6 oktober jl. vierden we in onze vestiging in Hooglede het tienjarig bestaan van eco-scan, samen met onze partners, personeel, klanten, leveranciers, en ook vertegenwoordigers van overheden. De locatie werd gekozen om extra in de verf te zetten dat we ons geluidslabo intussen ook al vijf jaar uitbaten onder de zeer gewaardeerde vlag van ISO17025 en BELAC accreditatie.

Het verhaal van eco-scan begon in 2007, op het moment dat we een marktopportuniteit zagen om milieu-effectrapporten op te maken voor de agrarische sector, samen met onze toenmalige partners van DLV. Kort nadien werd farMER boven de doopvont gehouden. farMER met de MER van milieu-effectrapportage. Wij hadden de kennis, DLV kende de klanten. Nico en Marjan beten de spits af, en korte tijd nadien kwam Marie-Alix de club vervoegen. Het schrijven van milieu-effectrapporten vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Maar intussen, tien jaar later, staan we veel verder dan enkel dat; we hebben een sterke uitbreiding van de activiteiten gekend richting natuur, mobiliteit, industriele mer, en sinds vijf jaar dus ook akoestiek. Dit zorgde voor een langzame maar gestage groei in het personeel. Ook de naamswijziging van farMER naar eco-scan werd doorgevoerd zodat de vlag de lading opnieuw zou dekken. Intussen werken er een zevental mensen op eco-scan projecten.

Wat onze afdeling natuur en biodiversiteit betreft, omvatten de projecten het opmaken van natuur- en bosbeheerplannen, natuurinrichtingsprojecten, inventarisaties, natuurtoetsen, passende beoordelingen, advies bij windmolenparken maar ook ondersteuning van beleidsopbouw binnen het agentschap voor Natuur en Bos. In de discipline biodiversiteit, waar we ook erkend zijn als VLAREL deskundige, vormen Marjan en Marijke onze vaste waarden.

Zoals gezegd vormen de landbouwmers vanaf de start een terugkerend verhaal, maar we coördineren en schrijven vaak ook projectmers voor industriele bedrijven. Hiervoor maken we gebruik van eigen deskundigen of van vaste samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn te vinden in de voedingsnijverheid (aardappelverwerkende industrie, slachthuizen, …) maar ook steenbakkerijen, stortplaatsen edm. Voor deze afdeling is Gwynet onze duizendpoot, opnieuw samen Marjan en Marijke. 

Vijf jaar geleden namen we dan ook de activiteiten van Sonorcontrol over. Naast het geluidslabo, waar vandaag de focus op ligt, leveren we ook diensten rond industrieel geluidsadvies. Hiervoor werken we, naast Karolien en Volker, ook samen met Luc Dekoninck als extern deskundige.

Twee jaar geleden tenslotte werd in goed overleg besloten om afscheid te nemen van onze aandeelhouder/mede-oprichter DLV zodat eco-scan sinds dan voor de volle 100% binnen OLFASCAN past.

Intussen staan we vanzelfsprekend niet stil, en werken we aan een nieuwe bedrijfstak waarmee we via eco-impact de link willen leggen tussen milieu en gezondheid, ondermeer door het uitvoeren van bio-monitoring.

Samen vormen de scanners, zoals we het geheel van OLFASCAN en eco-scan wel eens noemen, een team van experten dat op een kwalitatieve en objectieve manier haar klanten ondersteunt en adviseert aan de hand van metingen en analyses. Door samen te ondernemen met onze klanten, streven we altijd naar een duurzame oplossing, met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen of te verbeteren.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief