+32 9 265 74 00

MER PROCEDURE

Na een bedrijfsbezoek, waarbij de noodzakelijke gegevens verzameld worden, en de aanstelling van de erkende deskundigen kan de procedure van start gaan.

Met het van start gaan van de omgevingsvergunningsprocedure (23 februari 2017) werd ook de m.e.r.-procedure herzien. Een belangrijke wijziging is de integratie van de project-m.e.r.-procedure in de omgevingsvergunningsprocedure, met als doel meer op elkaar afgestemde documenten te verkrijgen. Vanaf nu heeft de initiatiefnemer de keuze uit verschillende trajecten. Zo kan deze enerzijds opteren voor het toevoegen van een voorlopig goedgekeurde project-MER aan de vergunningsaanvraag. Daarnaast kan er ook een ontwerptekst toegevoegd worden aan de vergunningsaanvraag, waarbij de beoordeling van het MER volledig tijdens de aanvraag verloopt. Voor een project-MER-plichtig project kan de initiatiefnemer, afhankelijk van de noden van het project, een eigen aangepast traject samenstellen. eco-scan kijkt graag samen met u welke procedure het best bij het door u gekozen project past.

Bij het opstellen van de dossiers doet eco-scan steeds beroep op erkende deskundigen voor de disciplines Lucht, Bodem, Water en Fauna & Flora. Indien nodig (vereist door de overheid) wordt er voor andere disciplines (Geluid, Mens, Landschap, …) eveneens beroep gedaan op erkende deskundigen. Alle dossiers worden in nauw contact met de klant, de overheid en de deskundigen opgesteld.

Meer vragen? Contacteer ons! Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief