+32 9 265 74 00

WELKE COMPONENTEN KUNNEN GEDETECTEERD WORDEN VIA TD-GC-MS?

Een grote verzameling aan Vluchtige Organische Componenten (VOC) kan gedetecteerd worden met een GC-MS-analyse, vb. koolwaterstoffen (aromatisch, alifatisch, cyclisch), alcoholen, ketonen, aldehydes, esters, ethers, furanen, organische zuren, organische zwavelcomponenten (dimethylsulfide, dimethyldisulfide, thiolen), gechloreerde componenten, organische stikstofcomponenten (amines, nitrillen, pyridine) enz.

De te detecteren componenten hebben meestal een moleculaire massa tussen 30 en 200/300. De detectie hangt ook af van de vluchtigheid (dampdruk/kookpunt) van de component. Componenten die zeer vluchtig zijn (vb. methaan, ethyleen,…) zullen niet gedetecteerd worden omdat deze niet vastgehouden worden op de adsorptiebuisjes. Andere factoren die de detectie kunnen beïnvloeden zijn o.a. de stabiliteit van de component tijdens de monstername en de analyse alsook het gewicht van de molecuulfragmenten (detectie begint bij een massa van m/z = 28.5, bijgevolg zullen lichtere fragmenten niet gedetecteerd worden).

Volgende componenten niet gedetecteerd worden:

  • Componenten die te vluchtig zijn: de meeste C1-C4 alifatische koolwaterstoffen, methanol, methanal
  • Sommige belangrijke (geurende) anorganische componenten zoals waterstofsulfide en ammoniak. Om deze stoffen te analyseren is een specifieke analytische methode nodig (GC of colorimetrie).
  • Te zware componenten, zoals polyaromatische koolwaterstoffen, de meeste alifatische koolwaterstoffen met een ketenlengte groter dan C16; de meeste alcoholen, aldehydes, ketonen enz. met een ketenlengte groter dan 12C.
Meer vragen? Contacteer ons! Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief