+32 9 265 74 00

WAT IS EEN GEURBEHEERSPLAN?

Inhoudelijk bestaat een geurbeheersplan meestal uit een omgevingsstudie, waarbij de impact van de bron op haar omgeving wordt ingeschat (vb. aan de hand van snuffelmetingen) en een saneringsonderzoek, waarbij het belang van de verschillende geuremissiepunten in het proces wordt bepaald (vb. met behulp van olfactometrie), waarbij voorstellen worden geformuleerd van een technische aanpak om de emissie te reduceren en waarbij tenslotte ook termijnen worden voorgesteld waarbinnen de sanering dient uitgevoerd.

Een geurbeheersplan is ruim opgevat en bevat o.m.:

  • Een inventarisatie van (potentiële) geleide en fugitieve geurbronnen binnen de inrichting, met een inschatting van de bijdrage van elke deelbron in de totale geuremissie en de karakteristieken (type geurcomponenten) van elke geurbron, inclusief mogelijke invloed van eventuele seizoensactiviteiten, schoonmaak- of onderhoudsoperaties;
  • Impactberekeningen met contourberekeningen en informatie over receptoren;
  • Een doelvoorschrift, uitgedrukt als een geurconcentratienorm, afgeleid volgens de vastgestelde methodiek;
  • Een beschrijving van BBT maatregelen die moeten toelaten te voldoen aan het doelvoorschrift;
  • Een stappenplan waarin duidelijke termijnen aangegeven worden waarbinnen naar de basisbeschermingsniveaus zal worden toegewerkt;
  • Een werkwijze voor effectiviteitscontrole
Meer vragen? Contacteer ons! Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief