+32 9 265 74 00

Ventilatie

De efficiëntie van uw luchtbehandeling start bij een performante ventilatie. OLFASCAN evalueert, optimaliseert en dimensioneert uw ventilatiesysteem van de captatie en leidingwerk tot en met ventilator.

UW EXPERT IN Ventilatie
Kurt Haerens Milieuadviseur kurt.haerens@olfascan.com

De aard van pollutie, hittevorming en vochtigheidsgraad in een industriële omgeving zijn niet te vergelijken met residentiële ruimten. Een ventilatiesysteem dient bijgevolg specifiek uitgerust te zijn naargelang het type proces en infrastructuur. De gerichte captatie van geurhoudende en/of gecontamineerde dampen, een logisch leidingwerk en een correcte inschatting van het vereiste ventilatievoud dragen bij tot het reduceren van diffuse emissies en verhogen de efficiëntie en rendement van een ventilatiesysteem. Zo kan de individuele blootstelling als ook de geurimpact op de omgeving tot een minimum beperkt worden. OLFASCAN kent een ruim gamma van specifieke ventilatie-toepassingen en beschikt over een ruime set rekentools om uw ventilatieproblematiek aan te pakken.

Afzuiging ruimtelucht

Ventilatie-audit

Een groot aantal agro-industriële en industriële processen gaan gepaard met de vrijstelling van geurcomponenten, polluenten of waterdampen. Afhankelijk van de blootstelling of hinderlijke effecten dient men deze procesdampen voldoende te capteren om vervolgens gepast te behandelen. Om voldoende efficiëntie te garanderen, dienen de verschillende onderdelen van het ventilatiesysteem complementair te functioneren.  Dit principe wordt echter niet altijd geïmplementeerd bij de installatie van dergelijke ventilatiesystemen.

Bij een ventilatie-audit wordt de staat of de noodzaak van een ventilatiesysteem geëvalueerd in functie van het geur –en/of blootstellingsprobleem. Elk onderdeel van het systeem wordt kritisch bekeken zoals o.a. lokale en globale afzuigmethodes, de positionering en capaciteit van ventilator, staat van het leidingwerk en aard van de nageschakelde behandelingstechnieken. Verder worden ook het interne luchtstromingspatroon in kaart gebracht d.m.v. rooktesten en bepaling van horizontale en verticale temperatuursprofielen.

Dimensioneren ventilatiesysteem

​​​​​​Conceptueel ontwerp en dimensionering ventilatiesysteem

Indien een ventilatiesysteem noodzakelijk blijkt of aanpassingen vereist zijn door de veranderende aard van de bronnen, dan wordt een (her)nieuw(d) concept voorgesteld. Er wordt m.a.w. bekeken hoe de verschillende onderdelen geconfigureerd moeten worden. Voor de realisatie van een nieuw concept beschikt OLFASCAN over de vereiste rekentools voor de correcte dimensionering van elk onderdeel.

Meten temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid

Opvolging

Na  aanpassingen of realisatie van het concept biedt OLFASCAN eveneens ondersteuning aan bij onderhoud en opvolging van het ventilatiesysteem. Door middel van monitoring van de fysische parameters kan de staat van het systeem op frequente basis geëvalueerd worden en waar nodig kan het systeem verder gebalanceerd worden.

Ventilatie in voedselverwerkend bedrijf

Evaluatie binnenklimaat

Afhankelijk van het productieproces kan het binnenklimaat (plaatselijk of totale ruimte) als negatief worden ervaren door het personeel als gevolg van extreme temperaturen, temperatuursstratificaties, hoge vochtigheidsgraad of een combinatie van beide. In de voedingssector kan onder deze omstandigheden ook condensatie (op muren, plafonds, oppervlakken) of mistvorming optreden waar deze wegens hygiënische vereisten absoluut moet worden vermeden. Verschillende specifieke toepassingen inzake luchthuishouding en ventilatiesystemen kunnen deze problematieken drastisch reduceren of elimineren.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief