+32 9 265 74 00

Omgevingsgeluid

Het begrip ‘omgevingslawaai’ behandelt de problematiek rond geluidemissies in het milieu.

UW EXPERT IN Omgevingsgeluid
Volker Spessart Consultant volker.spessart@eco-scan.be

‘Geluid’ is meer en meer een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het kan echter ook te hard zijn zodat geluid hinderlijk wordt. Hier is dan sprake van geluidshinder. Voor de bestrijding van geluidshinder in Vlaanderen is het VLAREM-reglement van belang. Hierin zijn een groot aantal bepalingen van de ‘Europese Richtlijn Omgevingslawaai’ opgenomen. Maar ook de gemeenten kunnen meer specifieke reglementen uitvaardigen inzake geluidsoverlast.

Maatregelen tegen geluidshinder

Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten milderende maatregelen (of saneringen) worden getroffen.

eco-scan kan in dit kader de volgende ondersteuning bieden bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning:

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief