+32 9 265 74 00

VVOC Screening

In het kader van geur zijn een aantal heel vluchtige organische comonenten (VVOC) zeer belangrijk zoals trimethylamine en carbonylsulfide. Daarnaast zijn ook andere componenten (vb. methanol, propaan,…) belangrijk in de keuze en opvolging van luchtzuiveringstechnieken. Denk maar aan actief koolfilters waar de VVOC als eerste doorslaan.

Principe van de analyse

Door het gebruik van een nieuwe type adsorptiepatroon, waarbij een extra bed met een sterker adsorbens werd toegevoegd, kunnen deze VVOC beter geadsorbeerd worden waardoor lagere detectielimieten bekomen worden. 
De focus van de analyse ligt op het kwalitatieve aspect, namelijk zo goed mogelijk VVOC identificeren in een luchtstaal. Er wordt een semi-kwantitatieve bepaling gedaan met als resultaat indicatieve gegevens over de aanwezige concentraties VVOC.

Praktische informatie

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief