+32 9 265 74 00

Organic Sulphur Screening

Organische zwavelverbindingen zijn gekend omwille van hun onaangename sterke geur en zijn dus vaak de oorzaak van geurhinder. Wegens de zeer lage geurdrempelwaarde van organische zwavelverbindingen, alsook de complexe matrices waarin deze voorkomen (vb. dampen van aardolie) wordt een extra detector ingezet. De FPD (Flame Photometric Detector) is voorzien van een filter die enkel de verbindingen detecteert waarbij een zwavelatoom verbonden is met een koolstofatoom. Dit is de meest aangewezen methode om een analyse van VOC met zwavel uit te voeren.

Principe van de analyse

Het staal wordt opgevangen op een adsorbens dat speciaal ontworpen werd om organische zwavelverbindingen te kunnen capteren. Dit wordt geanalyseerd via thermische desorptie. Na de scheiding door de GC wordt een deel van het gas richting de MS gestuurd en het overige deel wordt via de FPD geleid. Hierdoor worden de organische zwavelverbindingen simultaan door beide detectors geregistreerd.  Wanneer de beide chromatogrammen (van de MS en de FPD) op elkaar gelegd worden, kunnen de aanwezige organische zwavelverbindingen zeer snel en zeer gevoelig ge├»dentificeerd en semi-gekwantificeerd worden. Voor deze kwantificatie worden een 10-tal veel voorkomende organische zwavelverbindingen gekalibreerd.

geuremissie

Toepassingen

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief