+32 9 265 74 00

Mercaptan Screening

Een unieke groep organische zwavelverbindingen zijn de mercaptanen, ook wel thiolen genaamd. Deze hebben een zeer lage geurdrempelwaarde en zijn daarnaast ook zeer reactief. Via een aangepaste monsternametechniek alsook een geoptimaliseerde analysemethode, kan OLFASCAN mercaptanen kwantitatief analyseren. Tertiair butyl mercaptaan wordt toegevoegd aan aardgas zodat de mens het gas kan waarnemen doordat de neus de toegevoegde geur kan detecteren.

Principe van de analyse

De monstername van de mercaptanen dient te gebeuren met behulp van speciaal behandelde canisters. Deze zijn uitermate geschikt om de zeer reactieve mercaptanen stabiel te bewaren voor analyse. In het laboratorium wordt een deel van het bemonsterde gas uit de canister gehaald en op een adsorbens gebracht. Zowel de analysemethode als de analyseapparatuur zijn dusdanig geconfigureerd dat de mercaptanen kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd kunnen worden. Deze analyse omvat de kwantitatieve bepaling van 8 mercaptanen waarbij een zeer lage detectielimiet behaald kan worden (0,5 - 5 µg/m³).

mercaptaan in gas als geurindicator

Toepassingen

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief