+32 9 265 74 00

GC-Sniffing

Ondanks alle technologische vooruitgang, blijft de menselijke neus nog steeds de beste detector om geur te registreren. De mens kan duizenden geuren onderscheiden, vaak vanaf concentraties vele malen onder ppb-niveau. Hiertoe is de menselijke neus uitgerust met twee geurdetectieregio’s, elk voorzien van ongeveer 6 miljoen geurreceptoren. Er zijn duizenden organische verbindingen die een belangrijke geurbijdrage kunnen leveren. Sommige van deze geurcomponenten komen echter in zulke lage concentraties voor dat zij met conventionele chemische meetmethodes niet kunnen waargenomen worden. De combinatie van de massaspectrometer en de snuffelpoort biedt dan ook zeer veel mogelijkheden wat betreft aanduiding van geurrelevante componenten in een luchtmonster en het opsporen van componenten die verantwoordelijk zijn voor een afwijkende geur. OLFASCAN heeft op basis van literatuurstudie en uitgebreide experimenten een uniek geuridentificatiesysteem ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat elke gekalibreerde medewerker van OLFASCAN uniforme en reproduceerbare resultaten aanlevert.

Principe van de analyse

Wanneer een chemische analyse wordt uitgevoerd, worden alle aanwezige organische verbindingen door middel van chromatografie gescheiden en naar een detector gestuurd. Bij GC-Sniffing worden de gescheiden moleculen tegelijkertijd naar twee detectoren gestuurd: een massaspectrometer én een ‘sniffing port’, die geconditioneerd is voor temperatuur en luchtvochtigheid. GC-Sniffing betreft aldus een combinatie van meting met menselijke neus en analytische apparatuur. Een getrainde medewerker van OLFASCAN zal gedurende de hele GC-Sniffing analyse ruiken aan de uitstroom van de sniffing port. Op deze manier zullen chemische verbindingen niet alleen kwalitatief en semi-kwantitatief geïnterpreteerd worden door de MS, maar wordt er ook sensorische informatie verzameld. Gebruik makend van GC-Sniffing kunnen de meest relevante geurverbindingen geselecteerd worden en kan de oorzaak van geurhinder zeer specifiek geïdentificeerd worden. De doelstelling van GC-Sniffing is dan ook de componenten op te lijsten die een belangrijke bijdrage hebben aan het totaal geurkarakter (zowel type als sterkte van geur).

GC-Sniffing, GC-O, analyse geur

Toepassingen

Geur wordt doorgaans veroorzaakt door een combinatie van componenten. Via GC-Sniffing is het mogelijk om deze geuren van elkaar te onderscheiden om zo de verschillende geuren afzonderlijk te identificeren. Vaak is het niet evident om een afwijkende geur van een product te identificeren en op basis hiervan te achterhalen wat deze afwijking veroorzaakt. Met een GC-Sniffing analyse op het product met en zonder afwijkende geur kan het verschil tussen beide aangetoond worden. Daarnaast kunnen grondstoffen geanalyseerd worden om de bron/oorzaak terug te vinden van de afwijkende geur.

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief