+32 9 265 74 00

Organic Acid Screening

Vluchtige organische zuren hebben een eerder onaangenaam geurkarakter en vrij lage geurdrempelwaardes. Een nieuwe analysemethode werd ontwikkeld om een voldoende lage detectielimiet te bekomen, zodat deze zuren beter gedetecteerd worden.

Principe van de analyse

Via de VOC Screening worden zeer veel vluchtige organische componenten gedetecteerd. De organische zuren zijn echter moeilijker te kwantificeren via de VOC Screening omwille van hun gedrag tijdens de scheiding. Om een goede (semi)-kwantificatie van deze zuren te kunnen uit voeren, werd een analysemethode ontwikkeld waarbij de aandacht gevestigd worden op de organische zuren in het bijzonder. Met een geschikt adsorbens om het staal op te vangen voor analyse kunnen de organische zuren semi-kwantitatief bepaald worden via de Organic Acid Screening. Er worden een vijftal organische zuren, gaande van C2 tot C6, gekalibreerd om de kwantificatie te kunnen uitvoeren.

VOC Analyse organische zuren

Toepassingen

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief