+32 9 265 74 00

LABO CHEMISCHE ANALYSES

Het laboratorium van OLFASCAN biedt verschillende type analyses aan om de samenstelling van de lucht te bepalen. Daarnaast kan er ook monsternamemateriaal gehuurd worden om zelf luchtmonsters te nemen en door OLFASCAN te laten analyseren.

UW EXPERT IN Labo Lucht
Pieter Segers Lab Coördinator pieter.segers@olfascan.com

ANALYSES

Er zijn verschillende redenen waarom de bepaling van de samenstelling aan vluchtige organische componenten (VOC) belangrijk kan zijn. Zowel in het bepalen en optimaliseren van de geschikte luchtzuiveringstechniek als ook in het kader van veiligheid en gezondheid, kunnen de resultaten van een VOC Screening zeer waardevolle informatie opleveren. Omwille van de soms zeer lage geurdrempelwaardes van bepaalde componenten, is het belangrijk om een voldoende lage detectielimiet te behalen. OLFASCAN specialiseert zich in het met van concentraties op ppb niveau.

VOC Analyse

Om een goed beeld te hebben welke chemische verbindingen belangrijk zijn in de algemene geurvorming van bepaalde gassen, wordt analytische apparatuur ingeschakeld. Via Thermische Desorptie gekoppeld aan Gaschromatografie en Massaspectrometrie (TD-GC-MS) wordt de samenstelling van het luchtstaal kwalitatief en kwantitatief bepaald. Belangrijk hierbij is ook de erg klantgerichte en individuele aanpak, waarbij elk chromatogram manueel geïnterpreteerd wordt om allerlei artefacten en automatische doch onjuiste interpretaties te vermijden.

OLFASCAN heeft naast de algemene VOC Screening ook nog specifieke analyse methodes ontwikkeld om de soms moeilijk te detecteren geurcomponenten op te sporen.

VOC Screening GC-Sniffing Sulphur Screening Mercaptan Screening Organic Acid Screening VVOC Screening


Monstername

OLFASCAN neemt luchtstalen volgens verschillende monsternametechnieken, waarbij elke methode haar voor- en nadelen heeft.

Klik hier voor meer informatie

Verhuur monsternamemateriaal

Wanneer een geur slechts sporadisch voorkomt, of bij specifieke omstandigheden, is het vaak moeilijk om een monstername door OLFASCAN in te plannen. Wegens de beperkte houdbaarheid van gaszakken is het soms aangewezen andere technieken toe te passen om de houdbaarheidsperiode niet in te overschrijden. OLFASCAN stelt zijn monsternamemateriaal ter beschikking zodat de stalen bij de meest optimale omstandigheden genomen kunnen worden. Het team van OLFASCAN staat uiteraard paraat om uw metingen met de grootste zorg uit te voeren.


Monstervoorbereiding

OLFASCAN bepaalt ook de VOC-emissie uit materialen. Hierbij wordt het te analyseren materiaal voorbehandeld om de vluchtige organische componenten op te vangen en verder te kunnen analyseren. Het materiaal wordt in een gepast recipiënt gebracht waarbij de bovenstaande lucht (headspace) onttrokken wordt voor analyse. OLFASCAN beschikt over de nodige apparatuur om deze headspace te creëren waarbij verschillende parameters (vb. temperatuur) gecontroleerd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief