+32 9 265 74 00

GEUR

Iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd. Maar hoe moeten we hiermee omgaan? De specialisten van OLFASCAN kunnen u hierbij de nodige feedback en ondersteuning bieden.

UW EXPERT IN Geur
Nico Raes Milieuadviseur nico.raes@olfascan.com

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met geur. En iedereen heeft wel een oordeel klaar. Maar in welke mate kan geurwaarneming effectief als hinderlijk beschouwd worden? En wat zijn de mogelijkheden om de geuremissies zo beperkt mogelijk te houden? Een antwoord op deze en vele andere vragen vereist specifieke kennis en een objectieve visie. Onze team van specialisten staat met raad en daad voor u klaar om invulling te geven aan uw specifieke vraag. Alle projecten worden opgevolgd door een erkende VLAREL deskundige.

Geuraudit / stofaudit

Tijdens een uitgebreid bedrijfsbezoek door ervaren OLFASCAN-medewerkers worden potentiële bronnen geïdentificeerd. Reeds genomen maatregelen worden hierbij grondig geëvalueerd. Aanvullend advies voor optimalisaties en bijkomende beperkende maatregelen worden aangereikt.

OLFASCAN begeleidt de klant bij de keuze en de implementatie van geschikte emissiebeperkende maatregelen en saneringsmaatregelen. Het kan hierbij gaan om zowel procesgeïntegreerde als nageschakelde technieken.

Snuffelmetingen

Sensorische omgevingsstudie

Om de geurimpact van uw bedrijf op de directe omgeving objectief in kaart te brengen, worden snuffelmetingen uitgevoerd. Op basis van deze snuffelmetingen gecombineerd met dispersiemodellering wordt de geurimpact bepaald. OLFASCAN heeft een VLAREL-erkenning voor het uitvoeren van snuffelmetingen.

Geur Dispersie Modellering

Modellering

Om de impact van uw bedrijf en/of genomen maatregelen op de omgeving na te gaan, zijn dispersiemodelleringen een geschikte tool. OLFASCAN beschikt over diverse dispersiemodellen om invulling te geven aan uw vraag.

Luchtbemonstering in een leiding

Emissiemetingen

Bij bedrijven zijn meestal verschillende bronnen verantwoordelijk voor de geuremissie. Om deze bronnen in kaart te brengen en hun bijdrage tot de totaalemissie te kennen, worden emissiemetingen uitgevoerd. Via olfactometrie wordt bepaald hoeveel geur wordt geëmitteerd per bron. Olfactometrische analyses worden uitgevoerd door een erkend labo (EN 13725). Sensorisch en chemisch onderzoek geven inzicht in het geurkarakter, -intensiteit en de samenstelling van emissies.

Luchtbemonstering Biofilter

Opvolging, doorlichting en/of rendementsbepaling luchtbehandelingsinstallatie

OLFASCAN biedt de mogelijkheid om de werking van uw biofilter-/wasserinstallatie op te volgen en waar nodig bij te sturen. Zo kan een optimale geurverwijderingsefficiëntie van het systeem worden behouden of bekomen.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief