+32 9 265 74 00

Eco-impact

Eco-impact legt de link tussen milieu & gezondheid!

UW EXPERT IN Eco-Impact
Marijke Wouters Milieuadviseur marijke.wouters@eco-scan.be

ECO-IMPACT Monitoring met bijen

Eco-impact is gespecialiseerd in het meten van de kwaliteit van het leefmilieu, meer bepaald de kwaliteit van de lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, met als doelstelling mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten. Naast de metingen op de traditionele manier, maakt Eco-impact tevens gebruik van (bio)monitoring als methodiek. Zo kunnen (korst)mossen, bijen en planten zeer waardevol zijn om informatie met betrekking tot de kwaliteit van het leefmilieu in te zamelen. Bijen bijvoorbeeld vliegen en oogsten gemiddeld binnen een straal van 3 km rondom de bijenkast, wat gelijk staat aan een oppervlakte van 27 km². Op deze manier vormen ze perfecte (micro)staalnemers van het milieu. Dergelijke (bio)monitoring zorgt voor beter begrijpbare en meer toegankelijke meetcampagnes voor het grote publiek en is bovendien minder kostelijk dan de traditionele metingen.

ECO-IMPACT Monitoring met korstmossen

Dergelijke monitoring kan een belangrijke rol spelen bij tal van processen. Bijvoorbeeld bij effectbepaling in het kader van plan- of project-MER, bij het verlenen van een vergunning van vervuilende activiteiten of voor ad hoc opvolging van accidentele vervuiling. De diensten van Eco-impact staan aldus ter beschikking voor begeleiding van bedrijven, overheden en inwoners, die een opvolging wensen van het leefmilieu en de impact op gezondheid willen kennen.

De activiteiten van Eco-impact sluiten nauw aan bij deze van OLFASCAN en eco-scan. Denk maar aan de opvolging van de luchtkwaliteit, de verwerking van de gegevens in MER en ecologische impactstudies. Ook de komende MER-erkenning voor de discipline mens – gezondheid binnen het scan-team vormt een perfecte aanvulling.

LOGO ECO-IMPACT

Met de oprichting van Eco-impact in 2017 wordt een gespecialiseerd studiebureau actief dat zich volledig toelegt op de impactbepaling van gezondheid aan de hand van monitoring en is daardoor uniek in België. Concreet betreft het een samenwerking van experten uit Vlaanderen (eco-scan en OLFASCAN), Wallonië (Odometric en Fluxae) en Frankrijk (Apilab en Evadies). In Frankrijk wordt de monitoring van het leefmilieu in relatie tot gezondheid al bijna 20 jaar toegepast. Hoewel momenteel weinig verbanden gelegd worden tussen milieu en gezondheid in België, verplicht Europa ons tot dit type van opvolging.

Wenst u meer informatie met betrekking tot de diensten van Eco-impact? Neem gerust een kijkje op de website (http://www.eco-impact.be) (voorlopig enkel Franstalige versie beschikbaar) of neem contact op met Toon Van Elst (toon.vanelst@eco-impact.be).


Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief