+32 9 265 74 00

Geluidsvermogen van huishoudtoestellen

Voor huishoudtoestellen bestaat er in de hele Europese Unie een uniform energielabel. Naast het energieverbruik illustreren per categorie toestel extra pictogrammen bepaalde prestaties en kenmerken: waaronder de geluidsemissie in decibel. Deze metingen worden uitgevoerd volgens NBN EN ISO3744.

Om deze geluidsemissie te bepalen wordt in de specifieke richtlijnen voor de toestel categorie verwezen naar bepaalde meetmethodes. Meestal zijn deze meetmethodes gebaseerd op de NBN EN ISO 3744. Deze meetmethode beschrijft het bepalen van het geluidsvermogen van een toestel op basis van metingen van geluidsdrukniveaus op een bepaalde afstand (meetoppervlak) rond dit toestel. Volgens de norm moeten deze metingen plaatsvinden in een meetomgeving met een “akoestisch vrij veld” over één (of meer) reflecterend oppervlak benaderd.

In het eco-scan geluidslabo vinden deze metingen in de zogenoemde “semi-anechoïsche kamer” plaats. Dit is een meetkamer waarin de vier wanden en het plafond heel goed geluidsabsorberend zijn. De vloer is van gladde beton en dus geluidsreflecterend. Voor de testopstelling met één geluidsreflecterend oppervlak wordt het te meten toestel centraal op de vloer van de testkamer opgesteld. Afhankelijk van de toepassing kan het toestel ook op een verhoogd statief geplaatst worden. Voor de testopstelling van dampkappen bijvoorbeeld wordt het toestel op een verhoog van 63 cm geplaatst. Rond het toestel worden nu 9 microfoons op volgens de norm bepaalde afstanden en posities opgebouwd. De typische meetafstand is hierbij 1 m.

Bij een volledig uitgeschakeld toestel wordt eerst het achtergrond-geluidsdrukniveau gemeten. Vervolgens wordt het toestel in een bepaalde bedrijfsstand gezet, gewacht tot het geproduceerde geluid een stabiel niveau bereikt heeft en de dan worden de geluidsdrukken in deze bedrijfsstand opgemeten. Op basis van deze geluidsdrukmetingen (en andere input parameters zoals de afmetingen van het toestel incl. evt. verhoog, meetafstand, correctiefactoren voor de meetomgeving…) kan nu het geluidsvermogen van dit toestel in deze bedrijfsstand worden berekend. Als certificaat voor deze meting wordt een ISO 17025 geaccrediteerd testrapport uitgegeven.

Vooral omdat er dezelfde eenheid dB wordt gebruikt worden deze twee grootheden (geluidsvermogen en geluidsdrukniveau) vaak verwisseld. Het geluidsvermogen kan gezien worden als de oorzaak. Het geluidsdrukniveau is dan het gevolg ervan.

Voor andere testopstellingen in deze meetkamer kunnen ook nog één of meerdere wandoppervlaktes met geluidsreflecterende panelen bekleed worden.

Onze expertises binnen deze case Labo Akoestiek

Bekijk al onze cases

Meer interessante cases

Contactgeluid

Contactgeluid

In appartementen kan men in de onderliggende kamer nogal geluidshinder ondervinden door lawaai veroorzaakt door stappen, vallende voorwerpen of verschuiven van meubels op de vloer in de bovenliggende kamer.

Lees meer
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief