+32 9 265 74 00

Contactgeluid

In appartementen (maar ook in privé woningen) kan men in de onderliggende kamer nogal geluidshinder ondervinden door lawaai veroorzaakt door stappen, vallende voorwerpen of verschuiven van meubels op de vloer in de bovenliggende kamer.

Dit lawaai wordt veroorzaakt door contactgeluid die deze impact (van bv een schoenzool) in de vloer introduceert. Contactgeluid veroorzaakt trillingen in de constructie van het gebouw die zonder maatregelen redelijk ver door het gebouw kunnen lopen en op verschillende plaatsen voor hinder zorgen. Door dit contactgeluid wordt de hele vloer (= plafond voor de onderliggende ruimte) in trillingen verzet waardoor deze aan de onderzijde (plafond) geluid in de onderliggende kamer afstraalt. Om de hinder te beperken kan de vloer best met een elastische onderlaag uitgerust worden. Deze elastische onderlaag zorgt ervoor dat de trillingen geïsoleerd worden en zo maar in mindere mate naar de basisvloer en de onderliggende kamer kunnen uitstralen.

De contactgeluidsisolatie van een vloersysteem (vloerafwerking inclusief akoestische onderlaag) kan in het eco-scan geluidslabo getest worden volgens NBN EN ISO 10140-3. Hiervoor wordt op een referentie-basisvloer (meestal 14 cm beton; maar een houten vloer kan ook) het te testen vloersysteem opgebouwd. Voor harde vloerafwerkingen (vb parket, laminaat, tegels) moet dit op een oppervlakte van 10 m² getest worden. Voor flexibele vloerafwerkingen (vb vinyl, tapijten) kan dit op een kleinere schaal getest worden. Op de testvloer wordt dan een hamerklopmachine in werking gezet. Dit genormeerde toestel introduceert impact trillingen in het vloersysteem en de basisvloer.

Bij de hier weergegeven case werd het akoestische onderlaag product “DAMTEC® black uni“ van de firma  KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG onder een parket vloerbedekking getest.

Onder de basisvloer ligt een onderliggende meetkamer waarin het contactgeluid afgestraald en door een microfoon gemeten wordt.

De meetcurve is de gemeten geluidsdrukniveau Ln in de onderliggende kamer in functie van de 1/3 octaaf frequenties f (in het gebied 50 tot 5000 Hz). Voor elk frequentieband is er een andere geluidsdruk. Meestal worden de lage frequentie minder goed gedempt en resulteert dit in een hogere geluidsdrukniveau. Hoge frequenties daarentegen worden meestal zeer goed geïsoleerd (= laag geluidsdrukniveau).

Naast de meetcurve (Ln vs. f) wordt ook een ééngetalswaarde Ln,w berekend (volgens NBN EN ISO 717-2). Dezelfde test wordt herhaald met enkel de referentie-basisvloer zonder het akoestische vloersysteem. Uit beide metingen (met en zonder het akoestische vloersysteem) wordt vervolgens een verschilcurve (ΔL vs. f) en ook een ééngetalswaarde ΔLw berekend

De verschilcurve geeft aan voor welk frequentiegebied het geteste vloersysteem welke geluidsreductie in dB geeft. Hier is duidelijk te zien dat de contactgeluidsisolatie voor lage frequenties (bv 100 Hz) met rond 2 dB heel laag is. Voor hoge frequenties (bv 2000 tot 5000 Hz) is de contactgeluidsisolatie in dit voorbeeld 50 tot 55 dB.

Dus in praktijk zijn de lagere frequenties meestal de oorzaak van geluidshinder en kan het soms veel moeite kosten om een goede oplossing voor contactgeluidsproblemen te hebben.

Onze expertises binnen deze case Labo Akoestiek

Bekijk al onze cases

Meer interessante cases

Geluidsvermogen van huishoudtoestellen

Geluidsvermogen van huishoudtoestellen

Voor huishoudtoestellen bestaat er in de hele Europese Unie een uniform energielabel. Naast het energieverbruik illustreren per categorie toestel extra pictogrammen bepaalde prestaties en kenmerken: waaronder de geluidsemissie in decibel.

Lees meer
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief