+32 9 265 74 00

Opsporen diffuse emissie lekstromen met een drone

Vliegend Labo
Drone

Uit onderstaande thermografische beelden kon opgemaakt worden dat de temperatuursverdeling over de biofilter niet egaal is (linkse foto), en dat zones met een verhoogd temperatuursprofiel kunnen wijzen op preferentiële luchtdoorstromingen (paarsrode zones).

Analyse van de gebouw structuren toonde aan dat diffuse warmteverliezen zeer beperkt waren. Ter hoogte van één van de daken en nabij een kleine zone van een leiding kon er wel warmteverlies gedetecteerd worden langswaar diffuse emissies kunnen vrijgesteld worden (rood omcirkeld).

Thermografie

Een belangrijke know-how naar het interpreteren van thermografische beelden is hierbij cruciaal. Zo zijn de lichtgroene opwarmingszones op de gebouwenfoto’s te wijten aan zoninstraling, en dus geen teken van diffuus warmteverlies. Om warmteverliezen maximaal in kaart te brengen, wordt er daarom geopteerd om de thermische dronemetingen uit te voeren bij minstens 80 % wolkendek en bij weersituaties waarbij het verschil tussen omgevingstemperatuur en inpandige temperatuur minstens 10 graden Celsius is.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief