+32 9 265 74 00

Ventilatie

Ventilatie
Ventilatie

Als adviseurs in lucht- en geurproblematiek merken we dat er regelmatig onduidelijkheden bestaan en zelfs vaak fouten gemaakt worden rond het correct dimensioneren van ventilatiesystemen. Nochtans is ventilatie een essentieel onderdeel bij het oplossen van een geur- of emissieprobleem. Meestal wordt de nodige aandacht besteed aan het procesmatig beheersen van emissies uit een installatie en aan de zuivering ervan, maar bij het capteren en transporten van deze luchtstromen loopt het vaak mis.

Om deze lacune op te vangen, biedt OLFASCAN vanaf heden ook diensten aan met betrekking tot ventilatie. Hiervoor hebben we binnen OLFASCAN, samen met onze Waalse concullega’s van Odometric, een Frans bedrijf overgenomen, dat gespecialiseerd is in ontwerpen en berekenen van ventilatietechnieken. Onze medewerkers volgden tevens een uitgebreide bijscholing.

OLFASCAN kan naargelang uw wensen:

  • een volledig nieuw ventilatieplan opmaken en berekenen (debieten, leidingdiameters, drukvallen, ventilatoren, …) met de hieraan gekoppelde geschikte zuiveringstechnieken
  • bestaande situaties aanpassen of optimaliseren, vb om diffuse emissies te vermijden
  • dampkappen of andere afzuigsystemen ontwerpen
  • een ventilatie-audit doorvoeren of oplossingen aanreiken in geval van specifieke probleemsituaties, vb. met thermische gelaagdheid in geval van warmte-afgifte.
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief