+32 9 265 74 00

Integratie MER in omgevingsvergunning

MER, impactstudies en mobiliteit

De nieuwe procedure biedt verschillende trajecten aan waaruit de initiatiefnemer kan kiezen. Zo kan de keuze gemaakt worden tussen het toevoegen van een voorlopig goedgekeurd project-MER aan de vergunningsaanvraag, zoals voorheen het geval was (zonder weliswaar de officiƫle goedkeuring). Tevens is het mogelijk om een ontwerp-MER toe te voegen, waarbij de beoordeling van het MER volledig tijdens de vergunningsaanvraagprocedure zal plaatsvinden.

In ieder traject betreft de eerste fase in de project-m.e.r.-procedure de verplichte aanmelding. Dit is de melding van de initiatiefnemer aan de dienst Mer van het voornemen om een project-MER op te stellen. In een aantal gevallen kan de aanmelding zelfs worden uitgewerkt tot een ontwerp-MER.

In tegenstelling tot de oude procedure is een openbare raadpleging en een verzoek tot scopingsadvies in de vernieuwde m.e.r.-procedure optioneel en dus niet meer verplicht. Een nieuwigheid is ook dat de initiatiefnemer zelf de doelstelling van de openbare raadpleging, de doelgroep en de informatievorm mag bepalen. Optioneel kan ook gekozen worden om een verzoek tot voorlopige goedkeuring door de dienst Mer aan te vragen. Na deze goedkeuring kan het MER tijdens de vergunningsaanvraag enkel nog afgekeurd worden op basis van nieuwe informatie uit het openbaar onderzoek of de adviesvraag in het kader van de vergunningsaanvraag.

Het grote voordeel van de vernieuwde m.e.r.-procedure is de mogelijkheid tot het samenstellen van een gepast traject, waarbij de initiatiefnemer (samen met de MER-coƶrdinator) die stappen kan opnemen die voor het voorliggende project een meerwaarde kunnen bieden. eco-scan helpt de klant om een geschikt traject vast te leggen op maat van het project.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief