OLFASCAN werkt als deskundige actief mee aan het uitbouwen van het geurbeleid in Vlaanderen. Onze ervaring en kennis wordt tevens regelmatig geraadpleegd bij het voorbereiden en opstellen van internationale normen rond geurmetingen.

Met drie erkende MER-deskundigen in de discipline ‘lucht’, deeldomeinen geur en luchtverontreiniging, in huis, werkt OLFASCAN regelmatig mee aan het opstellen van milieu-effectrapporten voor allerlei bedrijven. Daarnaast treedt OLFASCAN ook regelmatig op als tussenpersoon/bemiddelaar tussen overheid, buurtcomités en bedrijven.

Wij zijn bijzonder trots te kunnen melden dat OLFASCAN op 31 juli 2014 de officiële erkenning kreeg als laboratorium in de discipline lucht voor VLAREL pakket L18: bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen.