OLFASCAN draagt kwaliteit hoog in het vaandel is reeds jarenlang ISO-9001:2008 gecertificeerd.

OLFASCAN is VCA* gecertificeerd.

OLFASCAN is sinds 31 juli 2014  officieel erkend als laboratorium in de discipline lucht voor VLAREL pakket L18: bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen.

OLFASCAN neemt regelmatig deel aan ringtesten georganiseerd door het referentielabo VITO.

Het labo van OLFASCAN neemt deel aan de ringtesten van LGC (UK) (BTEX-analyse 4 keer per jaar en Material Emission Test 2 keer per jaar), VSL (Nederland) en HSL (UK).